Πολιτική Απορρήτου

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του e-paraschos , είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, διεύθυνση , τηλέφωνο , ηλεκτρονική διεύθυνση , διεύθυνση αποστολής προιόντων κλπ) . Τα τυχόν προσωπικά σας δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και υπηρεσίες του διαδυκτιακού τόπου e-paraschos , τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτο , χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.2472/97 σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων , όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.